Significado e pronúncia do 公

Caráter simplificado / tradicional

公 definição portuguesa

gōng

 • público

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 公

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.

Palavras contendo 公 , por nível de HSK