Significado e pronúncia do 场

Caráter simplificado
Caráter tradicional

场 definição portuguesa

chǎng

 • campo

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 场

 • 在机场等飞机。
  Zài jīchǎng děng fēijī.
 • 我在机场工作了三年了。
  Wǒ zài jīchǎng gōngzuòle sān niánle.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 下午我去机场接你。
  Xiàwǔ wǒ qù jīchǎng jiē nǐ.
 • 今年下午有场足球比赛。
  Jīnnián xia wǔ yǒu chǎng zúqiú bǐsài.

Palavras contendo 场 , por nível de HSK