Significado e pronúncia do 姓

Caráter simplificado / tradicional

姓 definição portuguesa

xìng

 • nome

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 姓

 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 我姓张。
  Wǒ xìng zhāng.
 • 请在表格里填上您的姓名。
  Qǐng zài biǎogé lǐ tián shàng nín de xìngmíng.

Palavras contendo 姓 , por nível de HSK