Significado e pronúncia do 学

Caráter simplificado
Caráter tradicional

学 definição portuguesa

xué

 • aprender

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 学

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?

Palavras contendo 学 , por nível de HSK