Significado e pronúncia do 收

Caráter simplificado / tradicional

收 definição portuguesa

shōu

 • receber

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 收

 • 他每年有 20 万的收入。
  Tā měinián yǒu 20 wàn de shōurù.
 • 过生日的时候,我收到了很多礼物。
  Guò shēngrì de shíhòu, wǒ shōu dàole hěnduō lǐwù.
 • 房间里很乱,我们收拾一下吧。
  Fángjiān lǐ hěn luàn, wǒmen shōushí yīxià ba.
 • 我收到你的信了。
  Wǒ shōu dào nǐ de xìnle.
 • 我在收拾行李呢。
  Wǒ zài shōushí xínglǐ ne.

Palavras contendo 收 , por nível de HSK