Significado e pronúncia do 本

Caráter simplificado / tradicional

本 definição portuguesa

běn

 • esta

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 本

 • 我读了八本书。
  Wǒ dúle bā běn shū.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 你看,那本书在桌子上呢。
  Nǐ kàn, nà běn shū zài zhuōzi shàng ne.
 • 这本书三十看见钱。
  Zhè běn shū sānshí kànjiàn qián.
 • 我有三本书。
  Wǒ yǒusān běn shū.

Palavras contendo 本 , por nível de HSK