Significado e pronúncia do 生

Caráter simplificado / tradicional

生 definição portuguesa

shēng

 • dar à luz

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 生

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.

Palavras contendo 生 , por nível de HSK