Significado e pronúncia do 第

Caráter simplificado / tradicional

第 definição portuguesa

 • primeiro

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 第

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 今天我们学习第一课。
  Jīntiān wǒmen xuéxí dì yī kè.
 • 黄河是中国的第二大河。
  Huánghé shì zhōngguó de dì èr dàhé.

Palavras contendo 第 , por nível de HSK