Significado e pronúncia do 近

Caráter simplificado / tradicional

近 definição portuguesa

jìn

 • perto

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 近

 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 我们家离公司很近。
  Wǒmen jiā lí gōngsī hěn jìn.
 • 我家离学校很近。
  Wǒ jiā lí xuéxiào hěn jìn.
 • 阿姨,附近有地铁站吗?
  Āyí, fùjìn yǒu dìtiě zhàn ma?
 • 他家就住在公司附近。
  Tā jiā jiù zhù zài gōngsī fùjìn.

Palavras contendo 近 , por nível de HSK