Significado e pronúncia do 进

Caráter simplificado
Caráter tradicional

进 definição portuguesa

jìn

 • avançar

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 进

 • 请开门,让我进去。
  Qǐng kāimén, ràng wǒ jìnqù.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 妈妈把刚买的鱼放进了冰箱。
  Māmā bǎ gāng mǎi de yú fàng jìnle bīngxiāng.
 • 我把钱存进了银行。
  Wǒ bǎ qián cún jìnle yínháng.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.

Palavras contendo 进 , por nível de HSK