Significado e pronúncia do 马

Caráter simplificado
Caráter tradicional

马 definição portuguesa

 • cavalo

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 马

 • 我马上问路。
  Wǒ mǎshàng wèn lù.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 会议马上就要结束了。
  Huìyì mǎshàng jiù yào jiéshùle.
 • 我们学会骑马了。
  Wǒmen xuéhuì qímǎle.
 • 我马上就到学校,你再等我几分钟。
  Wǒ mǎshàng jiù dào xuéxiào, nǐ zài děng wǒ jǐ fēnzhōng.

Palavras contendo 马 , por nível de HSK