Significado e pronúncia do 黑

Caráter simplificado / tradicional

黑 definição portuguesa

hēi

 • preto

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 黑

 • 我不喜欢黑颜色的衣服。
  Wǒ bù xǐhuān hēi yánsè de yīfú.
 • 我的眼睛是黑色的。
  Wǒ de yǎnjīng shì hēisè de.
 • 你喜欢红颜色还是黑颜色?
  Nǐ xǐhuān hóng yánsè háishì hēi yánsè?
 • 姐姐的头发又黑又长。
  Jiějiě de tóufǎ yòu hēi yòu zhǎng.
 • 天慢慢地黑了。
  Tiān màn man de hēile.

Palavras contendo 黑 , por nível de HSK