Significado e pronúncia do 公园

公园
Palavra simplificada
公園
Palavra tradicional

公园 definição portuguesa

gōng yuán

 • parque

HSK level


Caráter

 • (gōng): público
 • (yuán): jardim

Exemplos de frases com 公园

 • 姐姐跟妈妈一起去公园了。
  Jiějiě gēn māmā yīqǐ qù gōngyuánle.
 • 我家附近有个公园,我常去那里散步。
  Wǒjiā fùjìn yǒu gè gōngyuán, wǒ cháng qù nàlǐ sànbù.
 • 公园里到处都是鲜花。
  Gōngyuán lǐ dàochù dōu shì xiānhuā.
 • 我去公园里活动活动。
  Wǒ qù gōngyuán lǐ huódòng huódòng.
 • 公园里空气非常新鲜。
  Gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng xīnxiān.