Significado e pronúncia do 考试

考试
Palavra simplificada
考試
Palavra tradicional

考试 definição portuguesa

kǎo shì

 • exame

HSK level


Caráter

 • (kǎo): teste
 • (shì): teste

Exemplos de frases com 考试

 • 考试的时间很长。
  Kǎoshì de shíjiān hěn zhǎng.
 • 这次考试,我得了 85分。
  Zhè cì kǎoshì, wǒ déliǎo 85 fēn.
 • 这次考试,我得了 100 分。
  Zhè cì kǎoshì, wǒ déliǎo 100 fēn.
 • 为了准备考试,他每天都学习到很晚。
  Wèile zhǔnbèi kǎoshì, tā měitiān dū xuéxí dào hěn wǎn.
 • 我在为考试做准备。
  Wǒ zài wèi kǎoshì zuò zhǔnbèi.