Ý nghĩa và cách phát âm của 似的

似的
Từ giản thể / phồn thể

似的 nét Việt

shì de

  • giống

HSK level


Nhân vật

  • (shì): giống
  • (de): của