Ý nghĩa và cách phát âm của 利益

利益
Từ giản thể / phồn thể

利益 nét Việt

lì yì

  • quan tâm

HSK level


Nhân vật

  • (lì): lợi nhuận
  • (yì): có lợi