Ý nghĩa và cách phát âm của 基本

基本
Từ giản thể / phồn thể

基本 nét Việt

jī běn

  • căn bản

HSK level


Nhân vật

  • (jī): căn cứ
  • (běn): điều này