Ý nghĩa và cách phát âm của 胳膊

胳膊
Từ giản thể / phồn thể

胳膊 nét Việt

gē bo

  • cánh tay

HSK level


Nhân vật

  • (gē): nách
  • (bó): vai