Ý nghĩa và cách phát âm của 䙓

Ký tự giản thể / phồn thể

䙓 nét Việt

bǎi

  • qi

Các ký tự có cách phát âm giống nhau