Ý nghĩa và cách phát âm của 买

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

买 nét Việt

mǎi

 • mua

HSK cấp độ


Các câu ví dụ với 买

 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 我买了个电脑。
  Wǒ mǎile gè diànnǎo.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.

Các từ chứa买, theo cấp độ HSK