Ý nghĩa và cách phát âm của 佰

Ký tự giản thể / phồn thể

佰 nét Việt

bǎi

  • bai

Các ký tự có cách phát âm giống nhau