Ý nghĩa và cách phát âm của 吗

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

吗 nét Việt

ma

 • là nó

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 吗

 • 他想来吗?
  Tā xiǎng lái ma?
 • 你会读这个汉字吗?
  Nǐ huì dú zhège hànzì ma?
 • 你喜欢读书吗?
  Nǐ xǐhuān dúshū ma?
 • 你听我说,好吗?
  Nǐ tīng wǒ shuō, hǎo ma?
 • 你是中国人吗?
  Nǐ shì zhōngguó rén ma?

Các từ chứa吗, theo cấp độ HSK