Ý nghĩa và cách phát âm của 嵄

Ký tự giản thể / phồn thể

嵄 nét Việt

měi

  • mountain
  • hill

Các ký tự có cách phát âm giống nhau