Ý nghĩa và cách phát âm của 捭

Ký tự giản thể / phồn thể

捭 nét Việt

bǎi

  • cỏ dại

Các ký tự có cách phát âm giống nhau