Ý nghĩa và cách phát âm của 毎

Ký tự giản thể / phồn thể

毎 nét Việt

měi

  • Japanese variant of 每

Các ký tự có cách phát âm giống nhau