Ý nghĩa và cách phát âm của 竡

Ký tự giản thể / phồn thể

竡 nét Việt

bǎi


Các ký tự có cách phát âm giống nhau