Ý nghĩa và cách phát âm của 蓥

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

蓥 nét Việt

yíng

 • polish

Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : Japanese variant of 營|营;
 • : win
 • : pillar;
 • : clear; limpid (of water);
 • : eddy; small river;
 • : ocean;
 • : camp
 • : số dư
 • : slender basket for chopsticks;
 • : a grave;
 • : a glimmer; glimmering; twinkling; fluorescence; phosphorescence; perplexed; dazzled and confused; planet Mars (arch.);
 • : luster of gems;
 • : firefly; glow-worm;
 • : trại
 • : wind around;
 • : Japanese variant of 螢|萤;
 • : fly; musca; CL:隻|只[zhi1];
 • : humming sound;
 • : win
 • : thắng lợi
 • : chào mừng