Ý nghĩa và cách phát âm của 鸴

Ký tự giản thể / phồn thể

鸴 nét Việt

xué

  • various species of finch (old)

Các ký tự có cách phát âm giống nhau