Ý nghĩa và cách phát âm của 一再

一再
Từ giản thể / phồn thể

一再 nét Việt

yí zài

  • nhiều lần

HSK level


Nhân vật

  • (yī): một
  • (zài): lần nữa