Ý nghĩa và cách phát âm của 一定

一定
Từ giản thể / phồn thể

一定 nét Việt

yí dìng

 • chắc chắn

HSK level


Nhân vật

 • (yī): một
 • (dìng): bộ

Các câu ví dụ với 一定

 • 明天的会议,请大家一定要参加。
  Míngtiān de huìyì, qǐng dàjiā yì dìng yào cānjiā.
 • 他的汉语已经有一定水平了。
  Tā de hànyǔ yǐjīng yǒuyīdìng shuǐpíngle.
 • 我们一定能找到解决问题的方法。
  Wǒmen yīdìng néng zhǎodào jiějué wèntí de fāngfǎ.
 • 来北京一定要尝一尝北京的小吃。
  Lái běijīng yīdìng yào cháng yī cháng běijīng de xiǎochī.
 • 我们对你很有信心,你一定能行。
  Wǒmen duì nǐ hěn yǒu xìnxīn, nǐ yīdìng néng xíng.