Ý nghĩa và cách phát âm của 信号

信号
Từ giản thể
信號
Từ truyền thống

信号 nét Việt

xìn hào

  • tín hiệu

HSK level


Nhân vật

  • (xìn): lá thư
  • (hào): con số