Ý nghĩa và cách phát âm của 决定

决定
Từ giản thể
決定
Từ truyền thống

决定 nét Việt

jué dìng

 • quyết định

HSK level


Nhân vật

 • (jué): quyết định
 • (dìng): bộ

Các câu ví dụ với 决定

 • 这件事是经理决定的。
  Zhè jiàn shì shì jīnglǐ juédìng de.
 • 他已经做出了决定。
  Tā yǐjīng zuò chūle juédìng.
 • 我们决定明天去爬山。
  Wǒmen juédìng míngtiān qù páshān.