Ý nghĩa và cách phát âm của 分钟

分钟
Từ giản thể
分鍾
Từ truyền thống

分钟 nét Việt

fēn zhōng

 • phút

HSK level


Nhân vật

 • (fēn): phút
 • (zhōng): chuông

Các câu ví dụ với 分钟

 • 几分钟?
  Jǐ fēnzhōng?
 • 我想休息几分钟。
  Wǒ xiǎng xiūxí jǐ fēnzhōng.
 • 从我家到公司,开车要 20 分钟。
  Cóng wǒjiā dào gōngsī, kāichē yào 20 fēnzhōng.
 • 你还要再等我 10 分钟。
  Nǐ hái yào zài děng wǒ 10 fēnzhōng.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.