Ý nghĩa và cách phát âm của 刚才

刚才
Từ giản thể
剛才
Từ truyền thống

刚才 nét Việt

gāng cái

 • vừa rồi

HSK level


Nhân vật

 • (gāng): chỉ
 • (cái): chỉ có

Các câu ví dụ với 刚才

 • 刚才是谁来的电话?
  Gāngcái shì shuí lái de diànhuà?
 • 刚才我在街上遇到了张先生。
  Gāngcái wǒ zài jiē shàng yù dàole zhāng xiānshēng.
 • 请原谅我刚才说的话。
  Qǐng yuánliàng wǒ gāngcái shuō dehuà.
 • 他刚才说的才是问题的重点。
  Tā gāngcái shuō de cái shì wèntí de zhòngdiǎn.