Ý nghĩa và cách phát âm của 国家

国家
Từ giản thể
國家
Từ truyền thống

国家 nét Việt

guó jiā

 • quốc gia

HSK level


Nhân vật

 • (guó): quốc gia
 • (jiā): gia đình

Các câu ví dụ với 国家

 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 世界上有很多国家。
  Shìjiè shàng yǒu hěnduō guójiā.
 • 国家之间的文化交流越来越丰富。
  Guójiā zhī jiān de wénhuà jiāoliú yuè lái yuè fēngfù.
 • 中国是个多民族的国家。
  Zhōngguó shìgè duō mínzú de guójiā.
 • 中国是亚洲国家。
  Zhōngguó shì yàzhōu guójiā.