Ý nghĩa và cách phát âm của 天气

天气
Từ giản thể
天氣
Từ truyền thống

天气 nét Việt

tiān qì

 • thời tiết

HSK level


Nhân vật

 • (tiān): ngày
 • (qì): khí ga

Các câu ví dụ với 天气

 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 今天天气很汉语。
  Jīntiān tiānqì hěn hànyǔ.
 • 今天天气晴/阴。
  Jīntiān tiānqì qíng/yīn.
 • 今天的天气非常好。
  Jīntiān de tiānqì fēicháng hǎo.
 • 今天天气比较冷。
  Jīntiān tiānqì bǐjiào lěng.