Ý nghĩa và cách phát âm của 学问

学问
Từ giản thể
學問
Từ truyền thống

学问 nét Việt

xué wèn

  • hiểu biết

HSK level


Nhân vật

  • (xué): học hỏi
  • (wèn): hỏi