Ý nghĩa và cách phát âm của 得(助词)

得(助词)
Từ giản thể
得(助詞)
Từ truyền thống

得(助词) nét Việt

de

  • nhận (hạt)

HSK level


Nhân vật

  • (dé): được