Ý nghĩa và cách phát âm của 快乐

快乐
Từ giản thể
快樂
Từ truyền thống

快乐 nét Việt

kuài lè

 • vui mừng

HSK level


Nhân vật

 • (kuài): nhanh
 • (lè): vui vẻ

Các câu ví dụ với 快乐

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 • 女儿给我的生活带来很多快乐。
  Nǚ'ér gěi wǒ de shēnghuó dài lái hěnduō kuàilè.
 • 祝大家节日快乐!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè!
 • 祝大家节日快乐,干杯!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè, gānbēi!