Ý nghĩa và cách phát âm của 成绩

成绩
Từ giản thể
成績
Từ truyền thống

成绩 nét Việt

chéng jì

 • lớp

HSK level


Nhân vật

 • (chéng): để làm cho
 • (jī): thành tích

Các câu ví dụ với 成绩

 • 我们可以在网上查到考试成绩。
  Wǒmen kěyǐ zài wǎngshàng chá dào kǎoshì chéngjī.
 • 你数学成绩提高了不少。
  Nǐ shùxué chéngjī tígāo liǎo bù shǎo.
 • 祝贺你们获得了好成绩。
  Zhùhè nǐmen huòdéle hǎo chéngjī.
 • 因为努力学习,他获得了理想的成绩。
  Yīnwèi nǔlì xuéxí, tā huòdéle lǐxiǎng de chéngjī.
 • 祝贺你取得了这么好的成绩。
  Zhùhè nǐ qǔdéle zhème hǎo de chéngjī.