Ý nghĩa và cách phát âm của 符合

符合
Từ giản thể / phồn thể

符合 nét Việt

fú hé

 • đáp ứng

HSK level


Nhân vật

 • (fú): biểu tượng
 • (hé): phối hợp

Các câu ví dụ với 符合

 • 他很优秀,不过不符合公司的招聘条件。
  Tā hěn yōuxiù, bùguò bu fúhé gōngsī de zhāopìn tiáojiàn.
 • 这个做法不符合我们的要求。
  Zhège zuòfǎ bù fúhé wǒmen de yāoqiú.
 • 她很符合我们的招聘条件。
  Tā hěn fúhé wǒmen de zhāopìn tiáojiàn.