Ý nghĩa và cách phát âm của 经历

经历
Từ giản thể
經曆
Từ truyền thống

经历 nét Việt

jīng lì

 • kinh nghiệm

HSK level


Nhân vật

 • (jīng): xuyên qua
 • (lì): lịch

Các câu ví dụ với 经历

 • 这段时间,我经历了很多事情。
  Zhè duàn shíjiān, wǒ jīnglìle hěnduō shìqíng.
 • 我的经历我都写在这本书里了。
  Wǒ de jīnglì wǒ dū xiě zài zhè běn shū lǐle.
 • 虽然经历过很多次失败,但我从来没有放弃
  Suīrán jīnglìguò hěnduō cì shībài, dàn wǒ cónglái méiyǒu fàng qì
 • 她把旅行的经历写成了文章。
  Tā bǎ lǚxíng de jīnglì xiěchéngle wénzhāng.