Ý nghĩa và cách phát âm của 耐用

耐用
Từ giản thể / phồn thể

耐用 nét Việt

nài yòng

  • bền chặt

HSK level


Nhân vật

  • (nài): kháng cự
  • (yòng): sử dụng