Ý nghĩa và cách phát âm của 运动

运动
Từ giản thể
運動
Từ truyền thống

运动 nét Việt

yùn dòng

 • chuyển động

HSK level


Nhân vật

 • (yùn): may mắn
 • (dòng): di chuyển

Các câu ví dụ với 运动

 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我们都很喜欢运动。
  Wǒmen dōu hěn xǐhuān yùndòng.
 • 我们学校在每年夏天开运动会。
  Wǒmen xuéxiào zài měinián xiàtiān kāi yùndònghuì.
 • 我很喜欢体育运动。
  Wǒ hěn xǐhuān tǐyù yùndòng.
 • 为了身体健康,我每天都去运动。
  Wèile shēntǐ jiànkāng, wǒ měitiān dū qù yùndòng.