Ý nghĩa và cách phát âm của 进行

进行
Từ giản thể
進行
Từ truyền thống

进行 nét Việt

jìn xíng

 • leo lên

HSK level


Nhân vật

 • (jìn): nâng cao
 • (xíng): hàng

Các câu ví dụ với 进行

 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 比赛还在进行。
  Bǐsài hái zài jìnxíng.
 • 比赛进行得很顺利。
  Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.