Ý nghĩa và cách phát âm của 银行

银行
Từ giản thể
銀行
Từ truyền thống

银行 nét Việt

yín háng

 • ngân hàng

HSK level


Nhân vật

 • (yín): bạc
 • (xíng): hàng

Các câu ví dụ với 银行

 • 我去银行换点儿钱。
  Wǒ qù yínháng huàn diǎn er qián.
 • 我想去银行办一张信用卡。
  Wǒ xiǎng qù yínháng bàn yī zhāng xìnyòngkǎ.
 • 银行下午 5 点关门。
  Yínháng xiàwǔ 5 diǎn guānmén.
 • 我把钱存进了银行。
  Wǒ bǎ qián cún jìnle yínháng.
 • 今天下午我要去银行取钱。
  Jīntiān xiàwǔ wǒ yào qù yínháng qǔ qián.