Ý nghĩa và cách phát âm của 预习

预习
Từ giản thể
預習
Từ truyền thống

预习 nét Việt

yù xí

  • xem trước

HSK level


Nhân vật

  • (yù): thấy trước
  • (xí): học hỏi

Các câu ví dụ với 预习

  • 请大家好好预习一下课文。
    Qǐng dàjiā hǎohǎo yùxí yīxià kèwén.