Ý nghĩa và cách phát âm của 琯

Ký tự giản thể / phồn thể

琯 nét Việt

guǎn

  • quan

Các ký tự có cách phát âm giống nhau