Ý nghĩa và cách phát âm của 翿

翿
Ký tự giản thể / phồn thể

翿 nét Việt

dào

  • 翿

Các ký tự có cách phát âm giống nhau