Ý nghĩa và cách phát âm của 一会儿

一会儿
Từ giản thể
一會兒
Từ truyền thống

一会儿 nét Việt

yī huì er

 • một lúc

HSK level


Nhân vật

 • (yī): một
 • (huì): gặp gỡ
 • (er): đứa trẻ

Các câu ví dụ với 一会儿

 • 我们先坐三站地铁,再走一会儿就到了。
  Wǒmen xiān zuò sān zhàn dìtiě, zài zǒu yīhuǐ'er jiù dàole.
 • 我看一会儿电视就睡觉。
  Wǒ kàn yīhuǐ'er diànshì jiù shuìjiào.
 • 我们休息了一会儿,又开始工作了。
  Wǒmen xiūxíle yīhuǐ'er, yòu kāishǐ gōngzuòle.
 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.
 • 他想了一会儿接着写。
  Tā xiǎngle yīhuǐ'er jiēzhe xiě.